Fordeler med El-biler?

Fordeler med El-biler?

 

Den som kjøper seg en el-bil i Norge, nyter godt av en rekke politiske og juridiske fordeler, som gjør at el-bilen blir en god del billigere, rent skattemessig, enn andre biler. De viktigste fordelene er fritaket for engangsavgift og moms. Det gjør ikke bare el-bilen konkurransedyktig, men også til dels langt billigere enn andre biler. Dette veier opp for en del av ulempene som man må tåle, når man kjører med en el-bil. Man begrenses nemlig ofte av en langt kortere rekkevidde, samt at ladetiden kan bli meget lang.

Dertil er årasavgiften på el-biler redusert til 455 kroner per år, og om bilen er en firmabil, så er det kun halv skatt på denne.

Dertil kommer også en god del lokale goder, som varierer fra fylke til fylke, og over kommunegrensene. Mange steder har man muligheten til å parkere gratis med el-bilen. Ofte finnes det også fritak for bompenger, og man kan benytte seg av kollektivfeltet. Samtidig kan reiser med ferger være gratis, samtidig som man kan lade gratis strøm på offentlige ladestasjoner.

blacky