Biler

Biler

Generell info man burde vite

Kjøper man en vanlig bil som er under 3500 kilo så må den på EU-kontroll hvert fjerde kalenderår etter at bilen ble registrert for første gang. Etter att bilen har vært på sin første EU-kontroll, skal den kontrolleres annethvert år. Dette er viktig for å vite at alt funker og at det ikke er noe feil med bilen. Det er nemlig farlig å kjøre en bil som det er noe feil med.

Hvis bilen ikke blir godkjent, må man enten betale for nye deler sånn at bilen blir godkjent, eller selge bilen videre til en bilopphugger som deler bilen fra hverandre og selger delene som funker videre. Bilopphugger er et viktig yrke fordi de hjelper til med å få mest mulig ut av enten ødelagte biler eller biler folk ikke vil ha. Man kan sende bilen sin til bilopphugger av forskjellige grunner. Enten fordi den er ødelagt så man ikke kan bruke bilen sin på veien, eller fordi den ikke er EU-godkjent og man ikke orker å fikse den. Men hvis det blir dyrt å reparere bilen, er det også mulig å ta opp et lån centum.no, slik at utgiften kan fordeles over tid.

Komplikasjoner

Hvis man bryter vegtrafikkloven så kan man straffes. Straffen varierer etter hvor alvorlig det er.

Hvis man kjører med en bil som ikke er EU-godkjent så kan man straffes etter §31 som er bøter eller ett år i fengsel. Dette er fordi det er farlig for sjåføren og for andre på veien når man kjører en bil som ikke er EU-godkjent. Har man en bil som er EU-godkjent, slipper man selvfølgelig straff og man er ikke en fare for andre eller seg selv med mindre man kjører uforsvarlig eller i beruset tilstand, som er et lovbrudd. Hvis man kjører andres bil, er det smart å finne ut om den er EU-godkjent. Hvis man låner en bil av andre, og man blir stoppet, kan man fortsatt få bot hvis bilen ikke er EU-godkjent, for det er sjåførens ansvar å sørge for at bilen er i orden. Hvis politiet finner narkotika i bilen, selv om det ikke tilhører sjåføren, men bileieren, så blir begge straffet hvis politiet finner ut at sjåføren hadde kjennskap til at det var narkotika i bilen. Vanlig straff for smugling eller oppbevaring av narkotika er fengselsstraff.

Bilopphuggeri er det ikke så mange av i Norge, men det er nok til at så og si alle kan få sendt bilene sine dit hvis de trenger det. I et bilopphuggeri tar man ut de delene som fungerer, før resten av bilen blir vraket. Bilopphuggerne kan da selge delene til et verksted eller videreselge dem selv, til folk som trenger reservedeler til bilene sine.

blacky