Førerkortets historie i Norge og resten av verden

Førerkortets historie i Norge og resten av verden

 

Selvfølgelig var tyskerne først ute med alt

Mannen som oppfant den moderne bilen, Karl Benz var også verdens første innehaver av et førerkort. Grunnen til utstedelsen av denne kjøretillatelsen var at det kom inn en del klager på hans nye bil. Mange mente at den var plagsom og luktet. Derfor ba Benz Storhertugen av Baden om tillatelse til å bruke Hertugens veier, noe han fikk skriftlig, i 1888.

Det første riktige førerkortet i institusjonalisert form, finner man selvfølgelig også i de byråkratiske tyskland, mer nøyaktig i Kongeriket Preussen, som var en av medlemsstatene i Keiserriket Tyskland. Dette skjedde i 1903. I 1910 ble denne lovgivningen grunnlaget for å innføre krav om førerkort i hele riket. Det ble etablert et system med tester, og det ble satt krev til utdannelse av førere av motorvogner. Det tyske systemet for testing og undervisning ble til et forbilde for mange naboland.

Den første norske bilen

Den første norske bilen ble laget av Hans Torgersen Vestby i 1895. Det må ha vært en av de første bilene i hele Skandinavia, i alle fall av dem med en ren forbrenningsmotor. De kan ha eksistert dampdrevne traktorer før denn tid. Derfor omtales også bilen i første omgang som et “Landeveislokomotiv” med en “Landeveisfart af 2 Mil i Timen”. Det vil si at den var moderat raskere enn hest og vogn.

Privatbilismen holdt seg likevel i grenser, og den første bilen som ble importert til Norge, var en brukt Mercedes Benz, som kom til landet året etter den nevnte kjøreturen, i 1896. Denne bilen var faktisk ikke en direkte overklassebil, men en rutebil, som tok med seg passasjerer. Importen var også relativt liten i de første årene med bilproduksjon, også fordi produksjonen, frem til Henry Ford sin effektivisering, var relativt dyr og langsom. Om man skulle bygge en bil for hånd i dag, på gamlemåten, ville nok en ny bil koste det samme som en ny Rolls Royce, det vil si rundt 3 millioner kroner, selv om de enkleste modellene kan ha krøpet ned i en relativpris på 2 millioner kroner. I løpet av de første årene av det nye århundret holdt bilimporten seg fortsatt innen grenser, med noen tusen eksemplarer importert hvert år. Vendepunktet som almengjør bilen, også i Norge er Henry Fords T-Ford. En billig masseprodusert bil, som gjorde det mulig for storbønder, Lensmenn og Leger, å få sin egen bil. Oppsvingen ses tydelig etter 1918, med stadig stor vekst i bilimporten.

De første førerkortene i Norge

På grunn av fravåret av biler i Landet, var det i første omgang nok å innhente en kjøretillatelse fra Kongen for å føre motorvogner i Norge. En tillatelse til å bruke veien, på samme vis som hos Benz med andre ord. Førerkortene kom sammen med T-Forden, og fra 1918 måtte man ta en førerprøve for å kunne kjøre bil.

blacky