Økt kjøpekraft og høyere priser

Økt kjøpekraft og høyere priser

Nordmenn opplever en økt kjøpekraft hvert eneste år. Dette skjer på grunn av gode lønnsoppgjør og et oppmuntrende næringsliv. Det gir vanlige nordmenn en mulighet til å kjøpe mer, noe som igjen bidrar til høyere priser. Markedet er nemlig bygd på et fritt kapitalistisk prinsipp hvor etterspørsel styrer pris. Dette fører igjen til at nordmenn jevnt over får et bedre privatliv, både i forhold og rent lønnsmessig. Ellers skaper det også utfordringer i henhold til økte forventninger til kjøpekraften, og det er her nordmenn må være klar over konsekvensene ved en høy levestandard.

Norsk gjeld øker kraftig

husholdningens gjeld og velstand øker kraftig som følge av at vi er et såkalt høykostland. Et høykostland er en betegnelse på et land som har høye kostnader på produksjon og matvarer, hvilket igjen gjenspeiles i lønningene. Slike land er land som balanserer mellom å være et attraktivt jobbmarked, og som samtidig forsøker å sørge for å ha lavest mulig arbeidsledighet. Dette er ikke det enkleste når du har tilgang til nærmest ubegrensede midler, enten det er ved kredittkort eller forbrukslån. Da er det lurt at de flere nordmenn der ute tenker over hvilke type lån og kreditter de har. Når det kommer til bilparken er det også nødvendig med god kontroll her, slik at man klarer å balansere alle utgifter i husholdningen.

En bedre bil kan redusere kostnader

Har du en gammel bruktbil kan det bidra til å holde kostnadene oppe på et mindre hensiktsmessig nivå. Selv om økonomien er god nå, er det lurt å tenke over fordelene når man skaffer seg en nyere type bil som er billigere i bruk, både når det kommer til drivstoff, men også når det kommer til generell vedlikehold som rust og så videre. Mer info om billån kan du finne her for en bedre oversikt. Med de rette forutsetninger, kan det å ha bil bli en mye billigere affære, og du kan få gjort en del grep rundt egen privatøkonomi før det er for sent. Sørg for at servicesjekkene er overholdt på en eventuell ny bruktbil.

blacky